התקנו את האפליקציה שלנו 🪄 לחצו על סמל בחלקו העליון הימני של סרגל הכתובות.

תיעוד API

זוהי התיעוד לנקודות הקצה הזמינות של ה- API, שנבנו סביב הארכיטקטורה של REST. כל נקודות הקצה של ה- API יחזירו תגובת JSON עם קודי תגובה HTTP סטנדרטיים וידרשו אימות נושא באמצעות מפתח API.

אימות

כל נקודות הגישה ל- API מחייבות מפתח API שנשלח על ידי שיטת האימות באמצעות Bearer.

curl --request GET \
--url 'https://rqrcode.com/api/{endpoint}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
משתמש
קודי QR
ברקודים
קישורים
סטטיסטיקות קישורים
פרויקטים
פיקסלים
צוותים
חברי הצוות
חברי צוות
תשלומים
יומנים