התקנו את האפליקציה שלנו 🪄 לחצו על סמל בחלקו העליון הימני של סרגל הכתובות.

סטטיסטיקות קישורים

GET https://rqrcode.com/api/statistics/{link_id}
פרמטרים פרטים תיאור
start_date נדרש תאריך התחלה בפורמט Y-m-d.
end_date נדרש תאריך סיום בפורמט Y-m-d
type אופציונלי סוג המידע שיש להחזיר. הערכים המותרים הם: overview, referrer_host, referrer_path, country_code, city_name, os_name, browser_name, device_type, browser_language, utm_source, utm_medium, utm_campaign. ברירת המחדל היא overview.
country_code אופציונלי פרמטר זמין רק עבור סוג city_name.
utm_source אופציונלי פרמטר זמין רק עבור סוגי utm_medium ו־utm_campaign.
utm_medium אופציונלי פרמטר זמין רק עבור סוג ה-utm_campaign.
curl --request GET \
--url 'https://rqrcode.com/api/statistics/{link_id}?start_date=2020-01-01&end_date=2021-01-01' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{ "data": [ { "pageviews": 20, "visitors": 5, "formatted_date": "2021-01" }, { "pageviews": 35, "visitors": 10, "formatted_date": "2021-02" }, { "pageviews": 50, "visitors": 25, "formatted_date": "2021-03" } ] }