Uygulamamızı yükleyin 🪄 Adres çubuğunun sağ üst köşesindeki simgesine tıklayın.

Bağlantı istatistikleri

GET https://rqrcode.com/api/statistics/{link_id}
Parametreler Detaylar Açıklama
start_date Gerekli Başlangıç tarihi Y-m-d formatında.
end_date Gerekli Y-m-d formatında bitiş tarihi.
type İsteğe bağlı Döndürülecek veri türü. İzin verilen değerler: overview, referrer_host, referrer_path, country_code, city_name, os_name, browser_name, device_type, browser_language, utm_source, utm_medium, utm_campaign. Varsayılan değer: overview.
country_code İsteğe bağlı Sadece city_name türü için geçerli bir parametre.
utm_source İsteğe bağlı Sadece utm_medium ve utm_campaign türü için geçerli olan parametre.
utm_medium İsteğe bağlı Sadece utm_campaign türü için geçerli olan parametre.
curl --request GET \
--url 'https://rqrcode.com/api/statistics/{link_id}?start_date=2020-01-01&end_date=2021-01-01' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{ "data": [ { "pageviews": 20, "visitors": 5, "formatted_date": "2021-01" }, { "pageviews": 35, "visitors": 10, "formatted_date": "2021-02" }, { "pageviews": 50, "visitors": 25, "formatted_date": "2021-03" } ] }