Installeer onze app 🪄 Klik op het pictogram in de rechterbovenhoek van de adresbalk.

Link statistieken

GET https://rqrcode.com/api/statistics/{link_id}
Parameters Details Beschrijving
start_date Vereist Startdatum in Y-m-d-formaat.
end_date Vereist Einddatum in Y-m-d formaat.
type Optioneel Type gegevens die moeten worden geretourneerd. Toegestane waarden zijn: overview, referrer_host, referrer_path, country_code, city_name, os_name, browser_name, device_type, browser_language, utm_source, utm_medium, utm_campaign. Standaardwaarde is overview.
country_code Optioneel Parameter alleen beschikbaar voor het type city_name.
utm_source Optioneel Parameter alleen beschikbaar voor het utm_medium en utm_campaign type.
utm_medium Optioneel Parameter alleen beschikbaar voor het utm_campaign type.
curl --request GET \
--url 'https://rqrcode.com/api/statistics/{link_id}?start_date=2020-01-01&end_date=2021-01-01' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{ "data": [ { "pageviews": 20, "visitors": 5, "formatted_date": "2021-01" }, { "pageviews": 35, "visitors": 10, "formatted_date": "2021-02" }, { "pageviews": 50, "visitors": 25, "formatted_date": "2021-03" } ] }