Zainstaluj naszą aplikację 🪄 Kliknij na ikonę w prawym górnym rogu paska adresu.

Statystyki linków

GET https://rqrcode.com/api/statistics/{link_id}
Parametry Szczegóły Opis
start_date Wymagane Data rozpoczęcia w formacie Y-m-d.
end_date Wymagane Data zakończenia w formacie Y-m-d.
type Opcjonalny Typ danych do zwrócenia. Dozwolone wartości to: overview, referrer_host, referrer_path, country_code, city_name, os_name, browser_name, device_type, browser_language, utm_source, utm_medium, utm_campaign. Domyślnie overview.
country_code Opcjonalny Parametr dostępny tylko dla typu city_name.
utm_source Opcjonalny Parametr dostępny tylko dla typu utm_medium i utm_campaign.
utm_medium Opcjonalny Parametr dostępny tylko dla typu utm_campaign.
curl --request GET \
--url 'https://rqrcode.com/api/statistics/{link_id}?start_date=2020-01-01&end_date=2021-01-01' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{ "data": [ { "pageviews": 20, "visitors": 5, "formatted_date": "2021-01" }, { "pageviews": 35, "visitors": 10, "formatted_date": "2021-02" }, { "pageviews": 50, "visitors": 25, "formatted_date": "2021-03" } ] }