Uygulamamızı yükleyin 🪄 Adres çubuğunun sağ üst köşesindeki simgesine tıklayın.

QR kodları

GET https://rqrcode.com/api/qr-codes/
curl --request GET \
--url 'https://rqrcode.com/api/qr-codes/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
Parametreler Detaylar Açıklama
page İsteğe bağlı Tamsayı İstediğiniz sonuçları almak istediğiniz sayfa numarası. Varsayılan olarak 1.
results_per_page İsteğe bağlı Tamsayı Her sayfada kaç sonuç istersiniz. İzin verilen değerler: 10 , 25 , 50 , 100 , 250 , 500 , 1000. Varsayılan olarak 25.
{ "data": [ { "id": 1, "type": "url", "name": "Example name", "qr_code": "https://rqrcode.com/uploads/qr_code/example.svg", "qr_code_logo": null, "qr_code_background": null, "settings": { "foreground_type": "color", "foreground_color": "#000000", "background_color": "#ffffff", "custom_eyes_color": false, "qr_code_logo_size": 25, "size": 500, "margin": 0, "ecc": "L", "url": "https://example.com" ... }, "embedded_data": "https://example.com", "last_datetime": "2021-10-31 09:47:25", "datetime": "2021-10-29 16:32:25" }, ], "meta": { "page": 1, "results_per_page": 25, "total": 1, "total_pages": 1 }, "links": { "first": "https://rqrcode.com/api/qr-codes?&page=1", "last": "https://rqrcode.com/api/qr-codes?&page=1", "next": null, "prev": null, "self": "https://rqrcode.com/api/qr-codes?&page=1" } }
GET https://rqrcode.com/api/qr-codes/{qr_code_id}
curl --request GET \
--url 'https://rqrcode.com/api/qr-codes/{qr_code_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{ "data": { "id": 1, "type": "url", "name": "Example name", "qr_code": "https://rqrcode.com/uploads/qr_code/example.svg", "qr_code_logo": null, "qr_code_background": null, "settings": { "foreground_type": "color", "foreground_color": "#000000", "background_color": "#ffffff", "custom_eyes_color": false, "qr_code_logo_size": 25, "size": 500, "margin": 0, "ecc": "L", "url": "https://example.com" ... }, "embedded_data": "https://example.com", "last_datetime": "2021-10-31 09:47:25", "datetime": "2021-10-29 16:32:25" } }
POST https://rqrcode.com/api/qr-codes
Parametreler Detaylar Açıklama
link_id İsteğe bağlı Tamsayı -
project_id İsteğe bağlı Tamsayı -
name Gerekli Dize -
type Gerekli Dize İzin verilen değerler: text, url, phone, sms, email, whatsapp, facetime, location, wifi, event, vcard, crypto, paypal, upi, epc, pix
style İsteğe bağlı Dize İzin verilen değerler: square, dot, round, diamond, heart
inner_eye_style İsteğe bağlı Dize İzin verilen değerler: square, dot, rounded, diamond, flower, leaf
outer_eye_style İsteğe bağlı Dize İzin verilen değerler: square, circle, rounded, flower, leaf
foreground_type İsteğe bağlı Dize İzin verilen değerler: color, gradient
foreground_color İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: foreground_type = color
foreground_gradient_style İsteğe bağlı Dize İzin verilen değerler: vertical, horizontal, diagonal, inverse_diagonal, radial
foreground_gradient_one İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: foreground_type = gradient
foreground_gradient_two İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: foreground_type = gradient
background_color İsteğe bağlı Dize
background_color_transparency İsteğe bağlı Tamsayı
custom_eyes_color İsteğe bağlı Boolean
eyes_inner_color İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: custom_eyes_color = 1
eyes_outer_color İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: custom_eyes_color = 1
qr_code_logo İsteğe bağlı Dosya -
qr_code_logo_size İsteğe bağlı Tamsayı 5-35
qr_code_background İsteğe bağlı Dosya -
qr_code_background_transparency İsteğe bağlı Tamsayı 0-100
frame İsteğe bağlı Dize İzin verilen değerler: round_bottom_text, round_top_text, tooltip_bottom_text, tooltip_top_text, ribbon_bottom_text, ribbon_top_text, tooltip_snap_top_text, tooltip_snap_bottom_text
frame_text İsteğe bağlı Dize
frame_text_size İsteğe bağlı Tamsayı -5 - 5
frame_text_font İsteğe bağlı Dize İzin verilen değerler: times_new_roman, georgia, courier, arial, helvetica, verdana, tahoma, trebuchet_ms, courier_new, lucida_console, monaco, comic_sans_ms, impact
frame_custom_colors İsteğe bağlı Boolean
frame_color İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: frame_custom_colors = 1
frame_text_color İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: frame_custom_colors = 1
size İsteğe bağlı Tamsayı 50-2000
margin İsteğe bağlı Tamsayı 0-25
ecc İsteğe bağlı Dize İzin verilen değerler: L, M, Q, H
text İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = text
url İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = url
phone İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = phone
sms İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = sms
sms_body İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = sms
email İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = email
whatsapp İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = whatsapp
whatsapp_body İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = whatsapp
facetime İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = facetime
location
location_latitude İsteğe bağlı Ondalık Kullanılabilir olduğunda: type = location
location_longitude İsteğe bağlı Ondalık Kullanılabilir olduğunda: type = location
wifi
wifi_ssid İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = wifi
wifi_encryption İsteğe bağlı Dize İzin verilen değerler: nopass, WEP, WPA/WPA2, H (type=wifi)
wifi_password İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = wifi
wifi_is_hidden İsteğe bağlı Boolean Kullanılabilir olduğunda: type = wifi
event İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = event
event_location İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = event
event_url İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = event
event_note İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = event
event_timezone İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = event
event_start_datetime İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = event
event_end_datetime İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = event
crypto
crypto_coin İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = crypto
crypto_address İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = crypto
crypto_amount İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = crypto
vcard
vcard_first_name İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = vcard
vcard_last_name İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = vcard
vcard_company İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = vcard
vcard_phone_number_label[index] İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = vcard
vcard_phone_number_value[index] İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = vcard
vcard_email İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = vcard
vcard_url İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = vcard
vcard_job_title İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = vcard
vcard_birthday İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = vcard
vcard_street İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = vcard
vcard_city İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = vcard
vcard_zip İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = vcard
vcard_region İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = vcard
vcard_country İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = vcard
vcard_note İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = vcard
vcard_social_label[index] İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = vcard
vcard_social_value[index] İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = vcard
paypal
paypal_type İsteğe bağlı Dize İzin verilen değerler: buy_now, add_to_cart, donation (type=paypal)
paypal_email İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = paypal
paypal_title İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = paypal
paypal_currency İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = paypal
paypal_price İsteğe bağlı Ondalık Kullanılabilir olduğunda: type = paypal
paypal_thank_you_url İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = paypal
paypal_cancel_url İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = paypal
upi
upi_payee_id İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = upi
upi_payee_name İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = upi
upi_currency İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = upi
upi_amount İsteğe bağlı Ondalık Kullanılabilir olduğunda: type = upi
upi_transaction_id İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = upi
upi_transaction_note İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = upi
upi_transaction_reference İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = upi
upi_thank_you_url İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = upi
epc
epc_iban İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = epc
epc_payee_name İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = epc
epc_currency İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = epc
epc_amount İsteğe bağlı Ondalık Kullanılabilir olduğunda: type = epc
epc_bic İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = epc
epc_remittance_reference İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = epc
epc_remittance_text İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = epc
information İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = epc
pix
pix_payee_key İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = pix
pix_payee_name İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = pix
pix_currency İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = pix
pix_amount İsteğe bağlı Ondalık Kullanılabilir olduğunda: type = pix
pix_city İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = pix
pix_transaction_id İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = pix
pix_description İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = pix
Parametreler Detaylar Açıklama
curl --request POST \
--url 'https://rqrcode.com/api/qr-codes' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=New York' \
--form 'type=text' \
--form 'text=Hello!' \
{ "data": { "id": 1 } }
POST https://rqrcode.com/api/qr-codes/{qr_code_id}
Parametreler Detaylar Açıklama
link_id İsteğe bağlı Tamsayı -
project_id İsteğe bağlı Dize -
name İsteğe bağlı Dize -
type İsteğe bağlı Dize İzin verilen değerler: text, url, phone, sms, email, whatsapp, facetime, location, wifi, event, vcard, crypto, paypal, upi, epc, pix
style İsteğe bağlı Dize İzin verilen değerler: square, dot, round, diamond, heart
inner_eye_style İsteğe bağlı Dize İzin verilen değerler: square, dot, rounded, diamond, flower, leaf
outer_eye_style İsteğe bağlı Dize İzin verilen değerler: square, circle, rounded, flower, leaf
foreground_type İsteğe bağlı Dize İzin verilen değerler: color, gradient
foreground_color İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: foreground_type = color
foreground_gradient_style İsteğe bağlı Dize İzin verilen değerler: vertical, horizontal, diagonal, inverse_diagonal, radial
foreground_gradient_one İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: foreground_type = gradient
foreground_gradient_two İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: foreground_type = gradient
background_color İsteğe bağlı Dize
background_color_transparency İsteğe bağlı Tamsayı 0 - 100
custom_eyes_color İsteğe bağlı Boolean
eyes_inner_color İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: custom_eyes_color = 1
eyes_outer_color İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: custom_eyes_color = 1
qr_code_logo İsteğe bağlı Dosya -
qr_code_logo_size İsteğe bağlı Tamsayı 5-35
qr_code_background İsteğe bağlı Dosya -
qr_code_background_transparency İsteğe bağlı Tamsayı 0-100
frame İsteğe bağlı Dize İzin verilen değerler: round_bottom_text, round_top_text, tooltip_bottom_text, tooltip_top_text, ribbon_bottom_text, ribbon_top_text, tooltip_snap_top_text, tooltip_snap_bottom_text
frame_text İsteğe bağlı Dize
frame_text_size İsteğe bağlı Tamsayı -5 -> 5
frame_text_font İsteğe bağlı Dize İzin verilen değerler: times_new_roman, georgia, courier, arial, helvetica, verdana, tahoma, trebuchet_ms, courier_new, lucida_console, monaco, comic_sans_ms, impact
frame_custom_colors İsteğe bağlı Boolean
frame_color İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: frame_custom_colors = 1
frame_text_color İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: frame_custom_colors = 1
size İsteğe bağlı Tamsayı 50-2000
margin İsteğe bağlı Tamsayı 0-25
ecc İsteğe bağlı Dize İzin verilen değerler: L, M, Q, H
text İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = text
url İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = url
phone İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = phone
sms İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = sms
sms_body İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = sms
email İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = email
whatsapp İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = whatsapp
whatsapp_body İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = whatsapp
facetime İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = facetime
location
location_latitude İsteğe bağlı Ondalık Kullanılabilir olduğunda: type = location
location_longitude İsteğe bağlı Ondalık Kullanılabilir olduğunda: type = location
wifi
wifi_ssid İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = wifi
wifi_encryption İsteğe bağlı Dize İzin verilen değerler: nopass, WEP, WPA/WPA2, H (type=wifi)
wifi_password İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = wifi
wifi_is_hidden İsteğe bağlı Boolean Kullanılabilir olduğunda: type = wifi
event İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = event
event_location İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = event
event_url İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = event
event_note İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = event
event_timezone İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = event
event_start_datetime İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = event
event_end_datetime İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = event
crypto
crypto_coin İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = crypto
crypto_address İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = crypto
crypto_amount İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = crypto
vcard
vcard_first_name İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = vcard
vcard_last_name İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = vcard
vcard_company İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = vcard
vcard_phone_number_label[index] İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = vcard
vcard_phone_number_value[index] İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = vcard
vcard_email İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = vcard
vcard_url İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = vcard
vcard_job_title İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = vcard
vcard_birthday İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = vcard
vcard_street İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = vcard
vcard_city İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = vcard
vcard_zip İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = vcard
vcard_region İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = vcard
vcard_country İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = vcard
vcard_note İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = vcard
vcard_social_label[index] İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = vcard
vcard_social_value[index] İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = vcard
paypal
paypal_type İsteğe bağlı Dize İzin verilen değerler: buy_now, add_to_cart, donation (type=paypal)
paypal_email İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = paypal
paypal_title İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = paypal
paypal_currency İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = paypal
paypal_price İsteğe bağlı Ondalık Kullanılabilir olduğunda: type = paypal
paypal_thank_you_url İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = paypal
paypal_cancel_url İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = paypal
upi
upi_payee_id İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = upi
upi_payee_name İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = upi
upi_currency İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = upi
upi_amount İsteğe bağlı Ondalık Kullanılabilir olduğunda: type = upi
upi_transaction_id İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = upi
upi_transaction_note İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = upi
upi_transaction_reference İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = upi
upi_thank_you_url İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = upi
epc
epc_iban İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = epc
epc_payee_name İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = epc
epc_currency İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = epc
epc_amount İsteğe bağlı Ondalık Kullanılabilir olduğunda: type = epc
epc_bic İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = epc
epc_remittance_reference İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = epc
epc_remittance_text İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = epc
information İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = epc
pix
pix_payee_key İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = pix
pix_payee_name İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = pix
pix_currency İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = pix
pix_amount İsteğe bağlı Ondalık Kullanılabilir olduğunda: type = pix
pix_city İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = pix
pix_transaction_id İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = pix
pix_description İsteğe bağlı Dize Kullanılabilir olduğunda: type = pix
curl --request POST \
--url 'https://rqrcode.com/api/qr-codes/{qr_code_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=Las Vegas' \
{ "data": { "id": 1 } }
DELETE https://rqrcode.com/api/qr-codes/{qr_code_id}
curl --request DELETE \
--url 'https://rqrcode.com/api/qr-codes/{qr_code_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \