Installer vår app 🪄 Klikk på -ikonet øverst til høyre i adresselinjen.

QR-koder

GET https://rqrcode.com/api/qr-codes/
curl --request GET \
--url 'https://rqrcode.com/api/qr-codes/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
Parametere Detaljer Beskrivelse
page Valgfritt Heltall Sidetallet du ønsker resultater fra. Standardverdi er 1.
results_per_page Valgfritt Heltall Hvor mange resultater ønsker du per side. Tillatte verdier er: 10 , 25 , 50 , 100 , 250 , 500 , 1000. Standardverdi er 25.
{ "data": [ { "id": 1, "type": "url", "name": "Example name", "qr_code": "https://rqrcode.com/uploads/qr_code/example.svg", "qr_code_logo": null, "qr_code_background": null, "settings": { "foreground_type": "color", "foreground_color": "#000000", "background_color": "#ffffff", "custom_eyes_color": false, "qr_code_logo_size": 25, "size": 500, "margin": 0, "ecc": "L", "url": "https://example.com" ... }, "embedded_data": "https://example.com", "last_datetime": "2021-10-31 09:47:25", "datetime": "2021-10-29 16:32:25" }, ], "meta": { "page": 1, "results_per_page": 25, "total": 1, "total_pages": 1 }, "links": { "first": "https://rqrcode.com/api/qr-codes?&page=1", "last": "https://rqrcode.com/api/qr-codes?&page=1", "next": null, "prev": null, "self": "https://rqrcode.com/api/qr-codes?&page=1" } }
GET https://rqrcode.com/api/qr-codes/{qr_code_id}
curl --request GET \
--url 'https://rqrcode.com/api/qr-codes/{qr_code_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{ "data": { "id": 1, "type": "url", "name": "Example name", "qr_code": "https://rqrcode.com/uploads/qr_code/example.svg", "qr_code_logo": null, "qr_code_background": null, "settings": { "foreground_type": "color", "foreground_color": "#000000", "background_color": "#ffffff", "custom_eyes_color": false, "qr_code_logo_size": 25, "size": 500, "margin": 0, "ecc": "L", "url": "https://example.com" ... }, "embedded_data": "https://example.com", "last_datetime": "2021-10-31 09:47:25", "datetime": "2021-10-29 16:32:25" } }
POST https://rqrcode.com/api/qr-codes
Parametere Detaljer Beskrivelse
link_id Valgfritt Heltall -
project_id Valgfritt Heltall -
name Påkrevd Streng -
type Påkrevd Streng Tillatte verdier: text, url, phone, sms, email, whatsapp, facetime, location, wifi, event, vcard, crypto, paypal, upi, epc, pix
style Valgfritt Streng Tillatte verdier: square, dot, round, diamond, heart
inner_eye_style Valgfritt Streng Tillatte verdier: square, dot, rounded, diamond, flower, leaf
outer_eye_style Valgfritt Streng Tillatte verdier: square, circle, rounded, flower, leaf
foreground_type Valgfritt Streng Tillatte verdier: color, gradient
foreground_color Valgfritt Streng Tilgjengelig når: foreground_type = color
foreground_gradient_style Valgfritt Streng Tillatte verdier: vertical, horizontal, diagonal, inverse_diagonal, radial
foreground_gradient_one Valgfritt Streng Tilgjengelig når: foreground_type = gradient
foreground_gradient_two Valgfritt Streng Tilgjengelig når: foreground_type = gradient
background_color Valgfritt Streng
background_color_transparency Valgfritt Heltall
custom_eyes_color Valgfritt Boolske
eyes_inner_color Valgfritt Streng Tilgjengelig når: custom_eyes_color = 1
eyes_outer_color Valgfritt Streng Tilgjengelig når: custom_eyes_color = 1
qr_code_logo Valgfritt Fil -
qr_code_logo_size Valgfritt Heltall 5-35
qr_code_background Valgfritt Fil -
qr_code_background_transparency Valgfritt Heltall 0-100
frame Valgfritt Streng Tillatte verdier: round_bottom_text, round_top_text, tooltip_bottom_text, tooltip_top_text, ribbon_bottom_text, ribbon_top_text, tooltip_snap_top_text, tooltip_snap_bottom_text
frame_text Valgfritt Streng
frame_text_size Valgfritt Heltall -5 - 5
frame_text_font Valgfritt Streng Tillatte verdier: times_new_roman, georgia, courier, arial, helvetica, verdana, tahoma, trebuchet_ms, courier_new, lucida_console, monaco, comic_sans_ms, impact
frame_custom_colors Valgfritt Boolske
frame_color Valgfritt Streng Tilgjengelig når: frame_custom_colors = 1
frame_text_color Valgfritt Streng Tilgjengelig når: frame_custom_colors = 1
size Valgfritt Heltall 50-2000
margin Valgfritt Heltall 0-25
ecc Valgfritt Streng Tillatte verdier: L, M, Q, H
text Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = text
url Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = url
phone Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = phone
sms Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = sms
sms_body Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = sms
email Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = email
whatsapp Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = whatsapp
whatsapp_body Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = whatsapp
facetime Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = facetime
location
location_latitude Valgfritt Flyte Tilgjengelig når: type = location
location_longitude Valgfritt Flyte Tilgjengelig når: type = location
wifi
wifi_ssid Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = wifi
wifi_encryption Valgfritt Streng Tillatte verdier: nopass, WEP, WPA/WPA2, H (type=wifi)
wifi_password Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = wifi
wifi_is_hidden Valgfritt Boolske Tilgjengelig når: type = wifi
event Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = event
event_location Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = event
event_url Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = event
event_note Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = event
event_timezone Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = event
event_start_datetime Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = event
event_end_datetime Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = event
crypto
crypto_coin Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = crypto
crypto_address Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = crypto
crypto_amount Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = crypto
vcard
vcard_first_name Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = vcard
vcard_last_name Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = vcard
vcard_company Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = vcard
vcard_phone_number_label[index] Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = vcard
vcard_phone_number_value[index] Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = vcard
vcard_email Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = vcard
vcard_url Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = vcard
vcard_job_title Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = vcard
vcard_birthday Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = vcard
vcard_street Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = vcard
vcard_city Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = vcard
vcard_zip Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = vcard
vcard_region Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = vcard
vcard_country Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = vcard
vcard_note Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = vcard
vcard_social_label[index] Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = vcard
vcard_social_value[index] Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = vcard
paypal
paypal_type Valgfritt Streng Tillatte verdier: buy_now, add_to_cart, donation (type=paypal)
paypal_email Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = paypal
paypal_title Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = paypal
paypal_currency Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = paypal
paypal_price Valgfritt Flyte Tilgjengelig når: type = paypal
paypal_thank_you_url Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = paypal
paypal_cancel_url Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = paypal
upi
upi_payee_id Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = upi
upi_payee_name Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = upi
upi_currency Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = upi
upi_amount Valgfritt Flyte Tilgjengelig når: type = upi
upi_transaction_id Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = upi
upi_transaction_note Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = upi
upi_transaction_reference Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = upi
upi_thank_you_url Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = upi
epc
epc_iban Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = epc
epc_payee_name Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = epc
epc_currency Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = epc
epc_amount Valgfritt Flyte Tilgjengelig når: type = epc
epc_bic Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = epc
epc_remittance_reference Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = epc
epc_remittance_text Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = epc
information Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = epc
pix
pix_payee_key Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = pix
pix_payee_name Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = pix
pix_currency Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = pix
pix_amount Valgfritt Flyte Tilgjengelig når: type = pix
pix_city Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = pix
pix_transaction_id Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = pix
pix_description Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = pix
Parametere Detaljer Beskrivelse
curl --request POST \
--url 'https://rqrcode.com/api/qr-codes' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=New York' \
--form 'type=text' \
--form 'text=Hello!' \
{ "data": { "id": 1 } }
POST https://rqrcode.com/api/qr-codes/{qr_code_id}
Parametere Detaljer Beskrivelse
link_id Valgfritt Heltall -
project_id Valgfritt Streng -
name Valgfritt Streng -
type Valgfritt Streng Tillatte verdier: text, url, phone, sms, email, whatsapp, facetime, location, wifi, event, vcard, crypto, paypal, upi, epc, pix
style Valgfritt Streng Tillatte verdier: square, dot, round, diamond, heart
inner_eye_style Valgfritt Streng Tillatte verdier: square, dot, rounded, diamond, flower, leaf
outer_eye_style Valgfritt Streng Tillatte verdier: square, circle, rounded, flower, leaf
foreground_type Valgfritt Streng Tillatte verdier: color, gradient
foreground_color Valgfritt Streng Tilgjengelig når: foreground_type = color
foreground_gradient_style Valgfritt Streng Tillatte verdier: vertical, horizontal, diagonal, inverse_diagonal, radial
foreground_gradient_one Valgfritt Streng Tilgjengelig når: foreground_type = gradient
foreground_gradient_two Valgfritt Streng Tilgjengelig når: foreground_type = gradient
background_color Valgfritt Streng
background_color_transparency Valgfritt Heltall 0 - 100
custom_eyes_color Valgfritt Boolske
eyes_inner_color Valgfritt Streng Tilgjengelig når: custom_eyes_color = 1
eyes_outer_color Valgfritt Streng Tilgjengelig når: custom_eyes_color = 1
qr_code_logo Valgfritt Fil -
qr_code_logo_size Valgfritt Heltall 5-35
qr_code_background Valgfritt Fil -
qr_code_background_transparency Valgfritt Heltall 0-100
frame Valgfritt Streng Tillatte verdier: round_bottom_text, round_top_text, tooltip_bottom_text, tooltip_top_text, ribbon_bottom_text, ribbon_top_text, tooltip_snap_top_text, tooltip_snap_bottom_text
frame_text Valgfritt Streng
frame_text_size Valgfritt Heltall -5 -> 5
frame_text_font Valgfritt Streng Tillatte verdier: times_new_roman, georgia, courier, arial, helvetica, verdana, tahoma, trebuchet_ms, courier_new, lucida_console, monaco, comic_sans_ms, impact
frame_custom_colors Valgfritt Boolske
frame_color Valgfritt Streng Tilgjengelig når: frame_custom_colors = 1
frame_text_color Valgfritt Streng Tilgjengelig når: frame_custom_colors = 1
size Valgfritt Heltall 50-2000
margin Valgfritt Heltall 0-25
ecc Valgfritt Streng Tillatte verdier: L, M, Q, H
text Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = text
url Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = url
phone Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = phone
sms Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = sms
sms_body Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = sms
email Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = email
whatsapp Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = whatsapp
whatsapp_body Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = whatsapp
facetime Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = facetime
location
location_latitude Valgfritt Flyte Tilgjengelig når: type = location
location_longitude Valgfritt Flyte Tilgjengelig når: type = location
wifi
wifi_ssid Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = wifi
wifi_encryption Valgfritt Streng Tillatte verdier: nopass, WEP, WPA/WPA2, H (type=wifi)
wifi_password Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = wifi
wifi_is_hidden Valgfritt Boolske Tilgjengelig når: type = wifi
event Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = event
event_location Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = event
event_url Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = event
event_note Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = event
event_timezone Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = event
event_start_datetime Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = event
event_end_datetime Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = event
crypto
crypto_coin Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = crypto
crypto_address Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = crypto
crypto_amount Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = crypto
vcard
vcard_first_name Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = vcard
vcard_last_name Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = vcard
vcard_company Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = vcard
vcard_phone_number_label[index] Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = vcard
vcard_phone_number_value[index] Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = vcard
vcard_email Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = vcard
vcard_url Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = vcard
vcard_job_title Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = vcard
vcard_birthday Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = vcard
vcard_street Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = vcard
vcard_city Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = vcard
vcard_zip Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = vcard
vcard_region Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = vcard
vcard_country Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = vcard
vcard_note Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = vcard
vcard_social_label[index] Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = vcard
vcard_social_value[index] Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = vcard
paypal
paypal_type Valgfritt Streng Tillatte verdier: buy_now, add_to_cart, donation (type=paypal)
paypal_email Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = paypal
paypal_title Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = paypal
paypal_currency Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = paypal
paypal_price Valgfritt Flyte Tilgjengelig når: type = paypal
paypal_thank_you_url Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = paypal
paypal_cancel_url Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = paypal
upi
upi_payee_id Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = upi
upi_payee_name Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = upi
upi_currency Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = upi
upi_amount Valgfritt Flyte Tilgjengelig når: type = upi
upi_transaction_id Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = upi
upi_transaction_note Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = upi
upi_transaction_reference Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = upi
upi_thank_you_url Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = upi
epc
epc_iban Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = epc
epc_payee_name Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = epc
epc_currency Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = epc
epc_amount Valgfritt Flyte Tilgjengelig når: type = epc
epc_bic Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = epc
epc_remittance_reference Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = epc
epc_remittance_text Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = epc
information Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = epc
pix
pix_payee_key Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = pix
pix_payee_name Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = pix
pix_currency Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = pix
pix_amount Valgfritt Flyte Tilgjengelig når: type = pix
pix_city Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = pix
pix_transaction_id Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = pix
pix_description Valgfritt Streng Tilgjengelig når: type = pix
curl --request POST \
--url 'https://rqrcode.com/api/qr-codes/{qr_code_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=Las Vegas' \
{ "data": { "id": 1 } }
DELETE https://rqrcode.com/api/qr-codes/{qr_code_id}
curl --request DELETE \
--url 'https://rqrcode.com/api/qr-codes/{qr_code_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \