Installera vår app 🪄 Klicka på ikonen i det övre högra hörnet av adressfältet

QR-kodläsare

Läs redan befintliga QR-koder från bildfiler

.png, .jpg, .jpeg, .svg, .webp tillåtet 300 MB maximalt
Med det här verktyget kan du läsa en QR-kod på mobil eller dator utan att använda en applikation, kamera eller webbkamera