Installera vår app 🪄 Klicka på ikonen i det övre högra hörnet av adressfältet

Sekretess

Skapad den 28 januari, 2024 • 2 minuter läs

1. Introduktion

På Rqrcode värderar vi skyddet av din integritet högt. Denna sekretesspolicy syftar till att informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter när du använder vår QR-kodgenerator. Vi uppmanar dig att läsa den noggrant.

2. Skapande av konto och användning av data

Skapande av ett konto är obligatoriskt för att använda vår QR-kodgenerator. Detta gör att du kan spara dina QR-koder och hjälper oss att förhindra skräppostaktiviteter på vår webbplats. Vi har implementerat flera säkerhetsåtgärder för att upptäcka användare med illvilliga avsikter.

Vi använder olika API:er (Google, Facebook, Discord, LinkedIn, Twitter) för att underlätta registrering och inloggning på ditt konto. Observera att vi inte sparar några data från de QR-koder du skapar, förutom de du väljer att frivilligt spara i ditt konto. Vid insamling av personuppgifter specificerar vi syftet med vilka dessa uppgifter samlas in. Vi använder dessa data uteslutande för att uppnå de mål vi har fastställt och för andra kompatibla ändamål, om vi inte får ditt uttryckliga samtycke eller om lagen kräver det.

3. Betalningar och bankinformation

Vi har ingen åtkomst till dina bankuppgifter. Alla betalningar hanteras av en pålitlig tredje part, en betalningsplattform; Stripe, Paypal, Mollie.

4. Datatidens varaktighet

Vi behåller endast dina personuppgifter så länge ditt konto är aktivt.

5. Dataskydd

Vi implementerar rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, stöld och obehörig åtkomst, avslöjande, kopiering, användning eller obehörig ändring.

6. Radering av dina personuppgifter

All information i ditt personliga utrymme lagras i vår databas. Du kan radera dina data från vår databas genom att ta bort ditt konto från ditt personliga utrymme. Alla dina lagrade data kommer då att raderas. Denna åtgärd är oåterkallelig.

7. Användning av cookies

Vi använder cookies för att få besöksstatistik och mäta publikmängd på vår webbplats för att förbättra den. Om du har ett konto och loggar in på webbplatsen skapas en temporär cookie för att behålla din session. Denna cookie kommer att raderas automatiskt när du loggar ut.

En cookie kan:

- identifiera användaren av webbplatsen

- anpassa användarens navigering på webbplatsen

- påskynda webbplatsens visning genom att spara en datafil på användarens dator.

Vår webbplats kan använda cookies för att samla in navigeringsstatistik för att förbättra användarupplevelsen och möjliggöra åtkomst till medlemskonton och innehåll som inte är tillgängligt utan inloggning.

8. Godkännande av cookies

Genom att använda vår webbplats accepterar du vår användning av cookies. Vi åtar oss att aldrig dela innehållet i dessa cookies med tredje part, förutom vid laglig begäran. Om du vill neka cookies eller bli informerad innan du accepterar dem kan du konfigurera din webbläsare för detta ändamål.

9. Ändringar i sekretesspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy när som helst, så var vänlig och granska den regelbundet. Ändringar och förtydliganden träder i kraft omedelbart efter publicering på webbplatsen.

10. Kontakt

För eventuella frågor om denna sekretesspolicy kan du kontakta oss.