Installera vår app 🪄 Klicka på ikonen i det övre högra hörnet av adressfältet

Streckkodsläsare

Skanna och läs befintliga streckkoder från bildfiler

.png, .jpg, .jpeg, .svg, .webp tillåtet 300 MB maximalt
Med det här verktyget kan du läsa en streckkod på mobil eller dator utan att använda en applikation