Zainstaluj naszą aplikację 🪄 Kliknij na ikonę w prawym górnym rogu paska adresu.

Projekty

GET https://rqrcode.com/api/projects/
curl --request GET \
--url 'https://rqrcode.com/api/projects/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
Parametry Szczegóły Opis
page Opcjonalny Liczba całkowita Numer strony, z której chcesz uzyskać wyniki. Domyślnie 1.
results_per_page Opcjonalny Liczba całkowita Ile wyników chcesz na stronę. Dozwolone wartości to: 10 , 25 , 50 , 100 , 250 , 500 , 1000. Domyślnie: 25.
{ "data": [ { "id": 1, "name": "Development", "color": "#0e23cc", "last_datetime": "2021-03-14 21:22:37", "datetime": "2021-02-04 17:51:07" }, ], "meta": { "page": 1, "results_per_page": 25, "total": 1, "total_pages": 1 }, "links": { "first": "https://rqrcode.com/api/projects?&page=1", "last": "https://rqrcode.com/api/projects?&page=1", "next": null, "prev": null, "self": "https://rqrcode.com/api/projects?&page=1" } }
GET https://rqrcode.com/api/projects/{project_id}
curl --request GET \
--url 'https://rqrcode.com/api/projects/{project_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{ "data": { "id": 1, "name": "Development", "color": "#0e23cc", "last_datetime": "2021-03-14 21:22:37", "datetime": "2021-02-04 17:51:07" } }
POST https://rqrcode.com/api/projects
Parametry Szczegóły Opis
name Wymagane Ciąg znaków -
color Opcjonalny Ciąg znaków -
curl --request POST \
--url 'https://rqrcode.com/api/projects' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=Production' \
--form 'color=#ffffff' \
{ "data": { "id": 1 } }
POST https://rqrcode.com/api/projects/{project_id}
Parametry Szczegóły Opis
name Opcjonalny Ciąg znaków -
color Opcjonalny Ciąg znaków -
curl --request POST \
--url 'https://rqrcode.com/api/projects/{project_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=Production' \
--form 'color=#000000' \
{ "data": { "id": 1 } }
DELETE https://rqrcode.com/api/projects/{project_id}
curl --request DELETE \
--url 'https://rqrcode.com/api/projects/{project_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \